Wpływ stresu na zdrowie w okresie klimakterium

Wśród opinii o menopauzie istotną rolę pełni postrzeganie tego okresu jako nowej fazy życia. Przyjęcie takiego punktu widzenia chroni przed spadkami nastroju.
Stres nieodłącznie towarzyszy zmianom. Jest reakcją organizmu na stawiane wymagania w sferach: psychologicznej, fizjologicznej i somatycznej. Wymaganiami wewnętrznymi mogą być np.: pragnienia lub marzenia. Zewnętrzne wymagania dyktuje środowisko w którym żyjemy np.: normy zachowania, utrzymanie więzi rodzinnych.

Czasem zdobycie celu ocenianie jest jako zbyt trudne do zrealizowania. Reakcja stresowa wynika w takiej sytuacji z subiektywnej oceny emocjonalnej, a nie samego wydarzenia. Stres zmienia gotowość człowieka do podjęcia działań. Gdy, odczuwany poziom stresu motywuje do rozwoju, podjęcia twórczych działań i  rozwiązania problemu- doświadczasz eustresu. Ten typ jest wręcz pożądany i niezbędny w codziennym działaniu. Odwrotnie, gdy:

–        odczuwasz zmęczenie w wyniku ciągłej koncentracji uwagi na jednym dominującym problemie

–        pojawia się lęk, brak entuzjazmu i ochoty do działania, apatie

–        reagujesz nerwowo i nie masz ochoty się śmiać

–        straciłaś pewność siebie

–        pojawiło się napięcie mięśni lub ból w okolicach  ramion i kręgosłupa

–        stale odczuwasz ciężar na klatce piersiowej, kołatanie serca

–        słyszysz szum w uszach i miewasz bóle głowy

Są to objawy dystresu. Jest to agresywna forma, która prowadzi do wielu chorób psychosomatycznych. W okresie menopauzy ze względu na liczne zmiany jakich doświadcza kobieta dystres, może prowadzić do poważnych zaburzeń psychologicznych i dlatego jeżeli rozpoznajesz u siebie podane objawy  skorzystaj ze spotkania z psychologiem lub terapeutą.

 

© Copyright Rodzina 2024